خانهحواله ارزی ضوابط حواله ارزی

ضوابط اطلاعات مربوط به صدور حواله ارزی

 

 

 صرافی خلیج فارس ارائه دهنده ی خدمات 100% الکترونیکی شرایطی را فراهم آورده تا مشتریان بتوانند بدون مراجعه حضوری و یا هزینه های اضافه از خدمات این صرافی استفاده کنند.

 

* اولین گام برای مشتری شدن : علاقه مندان به ارسال حواله ارزی توسط صرافی خلیج فارس حتماً باید ابتدا جزء مشتریان این واحد شده و شماره مشتری از ما دریافت نمایند. برای این امر، می بایست پس از تأیید امکان انجام حواله خود توسط صرافی ما، با ارسال مدارک مورد نیاز جهت دریافت کد مشتری اقدام نمایند.

* ضرورت ارسال اصل مدارک : صرافی خلیج فارس تا قبل از دریافت اصل مدارک خواسته شده از مشتری، هیچگونه تعهدی در قبال انجام حواله های ایشان ندارد.

* قطعی کردن نرخ معامله : هرچند مشتریان عزیز می توانند هر لحظه نرخ آخرین معامله انجام شده در صرافی خلیج فارس را در سایت این صرافی ببینید، اما ملاک تعیین نرخ حواله ارزی، قطعی کردن قیمت ارز از طریق تلفن یا ایمیل می باشد.

* تسویه مالی : بعد از قطعی کردن نرخ ارز، مشتریان باید حداکثر تا ساعت تعیین شده توسط پرسنل واحد فروش، که معمولاً 12:30ظهر، به وقت ایران در همان روز می باشد، مبلغ ریالی حواله ارزی را به حساب صرافی واریز کرده و فیش آن را به این واحد ارسال کنند; در صورت تاخیر در واریز، صرافی هیچگونه مسئولیتی در قبال تغییر نرخ ارز نخواهد داشت.ملاک انجام حواله ارزی، مشاهده پول در حساب صرافی می باشد.حتی زمانی که مشتریان مبلغ ریالی را ساتنا کنند، صرافی خلیج فارس این حق را دارد که تا زمان دریافت مبلغ در حساب خود، از انجام حواله امتناع کند.

* درخواست حواله به صورت غیرحضوری : مشتریان می توانند با توجه به داشتن مدارک نزد صرافی و شماره مشتری،درخواست حواله خود را از طریق فکس، ایمیل و یا پر کردن درخواست حواله ارزی به صورت خودکار ارسال کنند و احتیاجی به مراجعه حضوری نمی باشد و سپس اصل درخواست ها را برای واحد فروش پست نمایند.

* مطابقت ایمیل ارسال کننده با قرارداد صدور حواله : مشتریانی که درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال می کنند، آدرسی که درخواست حواله با آن ایمیل شده باید با آدرس ایمیل اعلام شده در فرم پذیرش مسئولیت، عینا یکی باشد.

* پذیرش مسئولیت : نقد شدن حواله ارزی و موضوع درخواست حواله، تابع شرایط و قوانین نظارت بر تبدیل ارز یا سایر محدودیت ها ی اعمال شده توسط کشور گیرنده می باشد. صرافی خلیج فارس و کارگزاران آن به هیچ وجه متعهد خسارتهای ناشی از این قوانین و محدودیتها نبوده و نمی باشند.

* روال انتقال ارز خارجی : درخواست های حواله یک روزه ،به ساعت دریافت درخواست از مشتری و واریز وجه ریالی و همچنین به زمان بسته شدن معاملات کارگزاران در مقصد حواله ارزی بستگی دارد.

* نگهداری اطلاعات محرمانه : صرافی خلیج فارس جهت ارسال حواله ارزی ، اقدام به دریافت اطلاعات لازم از مشتریان مطابق با سیاستهای نگهداری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی و مطابق با مقررات بانک مرکزی می نماید و مشتری نیز نسبت به این امر اذعان و موافقت می نماید. لذا صرافی خلیج فارس این اجازه را دارد که این اطلاعات را در اختیار بانک ذینفع، کارگزاران و مقامات رسمی و دولتی قرار دهد.

* قوانین مبارزه با پولشوئی و تراکنش های غیر قانونی : صرافی خلیج فارس این اختیار را دارد تا از ارسال حواله ای که اعتقاد داشته باشد مخالف قوانین و مقررات بانکی کشور مبدا یا مقصد حواله باشد و یا در بر گیرنده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحریم شده/محدود شده از نظر قانون و مقررات باشد امتناع نماید. ممکن است پرداخت وجه حواله بدلیل نیاز بانک کارگزار به اطلاعات جهت مطابقت با قوانین و مقررات با تاخیر انجام شود و یا اینکه برگشت شود. صرافی خلیج فارس در صورت ضرورت، اطلاعات مربوط به حواله ارزی را به اشتراک خواهد گذاشت و مشتری حق اعتراض را از خود در این رابطه سلب و ساقط مینماید.

* روزهای کاری : صرافی خلیج فارس تلاش معقول خود را در جهت رسیدگی به درخواست حواله ای که به موقع دریافت کرده است (قبل از بسته شدن زمان معاملات) مبذول خواهد داشت. رسیدگی به درخواست هایی که وجه آنها پس از بسته شدن زمان معاملات دریافت شوند به روز کاری و اداری بعد موکول خواهد شد. به همین منظور روز های جمعه و تعطیلات رسمی کشور مبدا یا مقصد، روزهای کاری محسوب نمی شوند. در صورت دریافت درخواست حواله در روز های تعطیل ، صرافی خلیج فارس در روز کاری و اداری بعد به آن ترتیب اثر خواهد داد.

* استعلام ها، توقف پرداخت و یا لغو حواله ارزی : در شرایط محدود و ویژه ای صرافی خلیج فارس به تشخیص و صلاحدید خود با درخواست مشتری مبنی بر توقف یا لغو دستور پرداخت حواله در صورت امکان اقدام خواهد کرد. اگر مشتری درخواست برگشت وجه حواله را از صرافی خلیج فارس بنماید پس از دریافت وجه مورد نظر از کارگزار، صرافی خلیج فارس به تشخیص و صلاحدید خود و با نرخ خرید روز آن را به ریال تبدیل کرده و پس از کسر کارمزدها و هزینه های مرتبط به مشتری پرداخت خواهد کرد. تمام هزینه های ناشی از هر گونه استعلام در خصوص وضعیت حواله، توقف پرداخت وجه حواله و درخواست لغو حواله (مطابق با تعرفه صرافی خلیج فارس) به عهده مشتری می باشد.به هر حال در حالت کلی به محض انجام حواله.اقدامات و مسولیت صرافی به اتمام رسیده است.

* اخذ تاییدیه : صرافی خلیج فارس این حق را دارد تا در زمان دریافت درخواست حواله و قبل از رسیدگی به درخواست حواله، نسبت به اخذ تاییدیه های لازم در خصوص صحت درخواست اقدام نماید.بدیهی است عدم موفقیت در اخذ تاییدیه های لازم منجر به تاخیر در انجام حواله یا عدم پذیرش انجام حواله خواهد شد.

* حوزه قضاوت : درخواست حواله و تمام تعهدات مربوطه در قرارداد ناشی از آن یا مربوط به درخواست حواله در محدوده حاکمیت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد. مشتری و صرافی خلیج فارس تابع قوانین و احکام دادگاههای ایران می باشند.

* واریز وجه : واریز وجه به حساب صرافی توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزي ممنوع میباشد، لذا واریز کننده وجه ریالی( هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که واریز کننده معادل ریالی وجه ارز خریداری شده است) و درخواست کننده حواله باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب صرافی باید از حساب شخص متقاضی حواله (اعم از حقیقی یا حقوقی) حواله شود و در صورت نقدي بودن وجه واریزي ، باید در فیش مربوطه نام واریز کننده، همان نام درخواست کننده حواله (مشتري صرافی) درج شود. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه واریز شده مسترد می گردد.

* صرافی خلیج فارس ارائه دهنده ی خدمات 100% الکترونیکی شرایطی را فراهم آورده تا مشتریان بتوانند بدون مراجعه حضوری و یا هزینه های اضافه از خدمات این صرافی استفاده کنند.

 

* صرافی خلیج فارس کارگزار بورس یا شرکت سرمایه گذاری نبوده و نقش آن صرفا بذل تلاش کافی جهت ارسال حواله می باشد


* موافقتنامه و تفویض اختیار : با ارسال مدارک به صرافی خلیج فارس شما موافقت و تایید می نمایید که: (الف)شما (مشتری) تمام شرایط و مفاد ضوابط حوالجات را مطالعه نموده و تابع آن می باشید(ب) شما تعهد و تایید می نمایید که تمام اطلاعات و جزئیات ارائه شده به صرافی خلیج فارس در خصوص این درخواست صحیح و واقعی می باشند (ج) شما تایید می نمایید که تمام درخواست های ارسالی از طریق فکس و ایمیلتان دارای اعتبار قانونی و دارای اعتبار نسخه اصلی می باشند.

 

* معمولاً حواله های ارسالی توسط صرافی خلیج فارس، تا حد اکثر 3 روز کاری به دست ذینفع خواهند رسید. بدیهی است از آنجا که جمعه بانک های ایران، شنبه و یکشنبه بانک های جهانی تعطیل می باشند، از جمعه تا یکشنبه جزء روزهای کاری و اداری محسوب نمی شوند.

 

*برای اطلاعات بیشتر می توانید با بخش پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

 

TehranParisNewYorkJapanCanadaTurkeyhungaryDubai

آمار بازدید

بازدید امروز133
بازدید دیروز364
کل بازدید3649760

با ما در تماس باشيد

میناب ، بلوار امام خمینی ، روبه روی فروشگاه بسیجیان ، صرافی خلیج فارس

  ۰7642222218

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید